Podla zákona č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov

Objednávka na energetickú štúdiu (toto nie je objednávka pre energetický certifikát)

Energetická štúdia je informatívny výpočet. Pomôže Vám, ak si nie ste istý či zmenami, ktoré plánujete realizovať na dome, môžete dosiahnuť úsporu primárnej energie min. 30%
POZOR! Energetická štúdia nie je úradným dokumentom ako napr. Energetický certifikát. Nemôžete ho použiť ako povinnú prílohu k žiadosti alebo zmluve so SAŽP. Energetická štúdia nie je energetickým certifikátom.
ÁNO, po správnom vyplnení dotazníka výsledokom energetickej štúdie je výška úspory, ktorá obsahuje odchýlku od reálnej výšky (keďže ide o informatívny prepočet), avšak odchýlka nie je veľká

Údaje o stavbe


Fakturačné údaje


Korešpodenčná adresa

Firemné údaje

Spôsob doručenia


Súhlas so všeobecnými podmienkami


Doporučenie


Priebežne si uložte dotazník, aby ste neprišli o doteraz vložené údaje.

Technické údaje


Skladby a zateplenie


Doplňujúce informácie
Sem zadajte informácie o všetkom, čo sa nezmestilo do hlavnej objednávky.


Návrh náprav
Uveďte nám, čo plánujete na dome rekonštruovať, resp. čo by ste chceli na dome realizáciou nových opatrení meniť.


strechy
steny
podlahy

Technické údaje


business-person Váš vybraný produkt vyžaduje nadštandardné informácie oproti klasickému posudku / certifikátu. Preto si prosím stiahnite dotazník, starostlivo vyplňte podľa skutočnosti a priložte ako prílohu spolu s ostatnými. Venujte prosím zvýšenú pozornosť poctivému vyplneniu otázok, lebo na základe dodaných údajov bude prevedený výpočet. Spoločnosť Delphia s.r.o nenesie zodpovednosť za správnosť výpočtu pri nesprávne, nepresne, alebo neúplne dodaných podkladoch.

Na chod tejto stránky je nevyhnutne potrebné povoliť používanie javascript-u.