Podla zákona č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov

Údaje o stavbe


Fakturačné údaje


Korešpodenčná adresa

Firemné údaje

Spôsob doručenia


Čestné prehlásenie


Doporučenie


Priebežne si uložte dotazník, aby ste neprišli o doteraz vložené údaje.

Technické údaje


Skladby a zateplenie


Doplňujúce informácie
Sem zadajte informácie o všetkom, čo sa nezmestilo do hlavnej objednávky.


Návrh náprav
Uveďte nám, čo plánujete na dome rekonštruovať, resp. čo by ste chceli na dome realizáciou nových opatrení meniť.


strechy
steny
podlahy

Technické údaje


business-personVáš vybraný produkt vyžaduje nadštandardné informácie oproti klasickému posudku / certifikátu. Preto si prosím stiahnite jeden z dotazníkov, starostlivo vyplňte podľa skutočnosti a priložte ako prílohu spolu s ostatnými. Venujte prosím zvýšenú pozornosť poctivému vyplneniu otázok, lebo na základe dodaných údajov bude prevedený výpočet. Spoločnosť Delphia s.r.o nenesie zodpovednosť za správnosť výpočtu pri nesprávne, nepresne, alebo neúplne dodaných podkladoch.

Na chod tejto stránky je nevyhnutne potrebné povoliť používanie javascript-u.